Share on social media

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Umlayezo Wokugubha Usuku Lwentsha

Lolusuku lo mhlaka 16 June lukhulu ezinhliziyweni zabantu base Ningizimu Africa ngoba luyusuku lwesikhumbuzo lapha sisuka khona ngezikhathi zobumnyama kulelizwe. Kodwa Uma uzokhuluma ngalo ungakhulumi

Read More »

Nawe Mandlakazi Awumncinyane!!

Nina bengqongangqonga iyazibanga izilililo iyazibanga izinyembezi.. Nawe Mandlakazi awumncinyane!! Silokhu sikhuphuke ngawo lowoshuni wentuthuko, asisenantanga impelake manje futhi asisami sesifelwe amabhuleki lesisitimela sika Mhlonishwa Mayor

Read More »

Amakhosi AseZululand Abuyelwe Isithunzi

Amakhosi aseZululand abuyelwe isithunzi ngokuthola amakhadi e Medical Aid enikwa uMeya uThulasizwe Buthelezi egameni likaMasipala. Ngaloluhlelo amakhosi asezokwazi ukuthola ukunakekelwa okufanele isithunzi sawo ngakwezempilo. Halala

Read More »